Prenumerera!

Alkompis finns idag på nätet (nättidning, webb-radio och webb-teve). Till hösten ska Alkompis också utkomma som prenumererad pappers­tidning, med utgivning en gång i veckan (i samarbete med politiken.se).

Tidningen startar under förutsättning att tillräckligt många anmäler sitt intresse. Det behövs 2000 betalande prenumeranter för att starta.

Pris 500 kr/år/person exkl. 6 procent moms. 
Betalning sker mot faktura, som skickas när utgivningen kommer igång.

 
Veckotidning
Månadstidning

 

 

Prislista